Skip to content

PRODUKTY

MASA

Oferujemy transport następujących rodzajów masy:

 • bezchlorowo bielona siarczanowa masa celulozowa z twardego drewna (brzozowego i mieszanego)
 • bezchlorowo bielona siarczanowa masa celulozowa z twardego drewna (brzozowego i mieszanego)
 • niebielona siarczanowa masa celulozowa z północnych gatunków drzew iglastych
 • masa rozpuszczalna
 • masa termomechaniczna
 • inne rodzaje

KARTON

Oferujemy następujące rodzaje materiałów opakowaniowych:

 • kraftliner niebielony, 100% włókien pierwotnych
 • fluting półchemiczny, 100% włókien pierwotnych
 • white top kraftliner (bielony)
 • white top testliner powlekany i niepowlekany
 • testliner 2, 3 schrenz
 • fluting z makulatury
 • specjalne rodzaje cienkiego bielonego papieru pakowego do produkcji opakowań kosmetyków
 • bielony karton opakowaniowy